ຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ດີແບບໃດ?

QR-Code ຖືກນຳມາໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປັດຈຸບັນໂດຍຂໍ້ດີຂອງການຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ມີດັ່ງນີ້

ຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ດີແບບໃດ?
  1. ບໍ່ຕ້ອງພົກເງິນສົດ ສະດວກສະບາຍໃນການຊຳລະເງິນ
  2. ສະແກນຈ່າຍເງິນງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງສຳຜັດເງິນສົດ
  3. ງ່າຍໆ ວ່ອງໄວ ສະແກນປຸ໊ບ ຢືນຢັນ ຈ່າຍໄດ້ເລີຍ

ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ KOK KOK Pay ໄດ້ແລ້ວທີ່:
The Kok Kok Pay app is now available for download at:
App store
https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257
Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ