ຕື່ມເງິນ

ການ​ໂອນ​ເງິນ​ດ້ວຍ​ແອັບ KOK KOK Pay ງ່າຍ​ຄື​ການ​ໂອນ​ຜ່ານ​ເລກ​ບັນ​ຊີ, ເບີ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື, ເລກ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ, ເລກ​ເສຍ​ອາ​ກອນ, ບັນ​ຊີ E-Wallet ຕັ້ງ​ລ່ວງ​ໜ້າ. ການ​ໂອນ​ສາ​ກົນ​ ຫຼືສັ່ງໃຫ້ໂອນຊ້ຳໆກໍ່ສະດວກ.

ວິທີຕື່ມເງິນມີ 3 ວິທີ

IB Bank’s Account or Wallet

ຕື່ມໂດຍຜ່ານ ບັນຊີຫລືກະເປົາຂອງ ທະນາຄານອິນໂດຈິນ

Add Money by other Bank’s Mobile app with ATM Card number

ຕື່ມໂດຍຜ່ານເລກບັດ ATM ຂອງທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລບເນັດ

Add Money by scan LAO QR

ຕື່ມໂດຍໃຊ້ ລາວຄິວອາ

ການຕື່ມເງິນ: ຕື່ມເງິນຜ່ານ IB

ເຂົ້າສູ່ການຕື່ມເງິນ ກົດ Addmoney
ກົດ IB
ໃສ່ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການ
ເລືອກການຊຳລະເງິນເປັນທະນາຄານ Indochina
ລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດ OTP ເພື່ອກວດສອບ
ລະບົບຈະສະແດງລາຍລະອຽດການໂອນເງິນກ່ອນການຢືນຢັນ
ໂອນເງິນສຳເລັດ ລະບົບຈະສະແດງລາຍລະອຽດການໂອນເງິນ
Previous slide
Next slide

Add Money : Card Payment

ເຂົ້າສູ່ການເຕີມເງິນ ກົດ Addmoney
คลิก IB ກົດ IB
Enter the desired amount
Select Wallet payment as Indochina bank.
The system will send an OTP code for verification
The system will show the transfer details before confirmation
Successful money transfer, the system will show the details of the transfer
Previous slide
Next slide

Add Money : Account Payment

Enter the top-up job, click Addmoney.
Click IB and OK
Enter the desired amount
Select Account payment, enter account number date of birth
Select Account payment, enter account number date of birth
The system will send an OTP code for verification
The system will show the transfer details before confirmation
Successful money transfer, the system will show the details of the transfer
Previous slide
Next slide

ການຕື່ມເງິນ: LapNet ດ້ວຍບັດ ATM

ເຂົ້າສູ່ການຕື່ມເງິນ ກົດ Addmoney
ກົດ ທະນາຄານອື່ນໆ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເລືອກທະນາຄານ BCEL
ຄັດລອກໝາຍເລກບັດ
ລະບົບຈະພາທ່ານໄປຍັງ App ທະນາຄານ
ເພີ່ມຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການເຕີມ
ຕື່ມເງິນສຳເລັດ
Previous slide
Next slide

ການຕື່ມເງິນ: QR Code

ເຂົ້າສູ່ການຕື່ມເງິນ ກົດ Add money
ເລືອກ Lao QR
ເພີ່ມຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຕື່ມ ກົດສ້າງ QR
ເລືອກທະນາຄານທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕື່ມເງິນ
ເລືອກທະນາຄານທີ່ຕ້ອງການຕື່ມເງິນ (IB) ກົດດຳເນີນການເພື່ອຊຳລະເງິນດ້ວຍທະນາຄານ Indochaina
ລະບົບຈະພາທ່ານໄປຍັງ App ທະນາຄານ ແລະ ສະແດງຈຳນວນເງິນທີ່ລະບຸ
ຢືນຢັນການໂອນ
ຕື່ມເງິນສຳເລັດ
Previous slide
Next slide

ກຽມພົບກັນໄວໆນີ

ສະໝັກສະມາຊິກເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ທັນທີທີ່ເຮົາເປີດໂຕ!

80%