ຄຳເວົ້າຈາກThomas Alva Edison

ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນລ້ວນມີເທັກນິກ ແລະ ວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ການເຮັດທຸລະກິດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຕ້ອງໃຊ້ທັງພະລັງງານ, ຄວາມກ້າ ແລະ ເວລາ ທ່ານຕ້ອງສື່ສັດກັບຕົນເອງ ລວມທັງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ ແລະ ຝ່າອຸປະສັກເອົາຊະນະອຸປະສັກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້

ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຍົກຕົວຢ່າງຄຳເວົ້າທີ່ເປັນອີກໜຶ່ງແຮງບັນດານໃຈຂອງນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ Thomas Alva Edisons ນັກປະດິດ ແລະ ນັກທຸລະກິດຊາວອາເມຣິກາ ຜູ້ເຊິ່ງປະດິດອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ

ໄດ້ສາຍາ “ພໍ່ມົດແຫ່ງແມນໂລພາກ” ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນຫຼອດໄຟຈາກການທົດລອງນັບຄັ້ງບໍ່ຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນທຸລະກິດໄດ້ສຳເລັດ

ຄຳເວົ້າຈາກThomas Alva Edison

Thomas Alva Edisons ໄດ້ເຄີຍບອກໄວ້ວ່າ

ການເປັນອັດສະລິຍະປະກອບດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈ 1% ແລະ ເຫື່ອແຮງອີກ 99%

Genius is one percent inspiration
and ninety-nine percent perspiration.

ຂໍ້ຄິດຂອງ Thomas Alva Edisons ບອກເປັນຄວາມໃນໄດ້ວ່າການທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ນອກຈາກແຮງບັນດານໃຈແລ້ວ ການລົງມືເຮັດກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງຄວາມສຳຄັນ ຄວາມສຳເລັດທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ຈຶ່ງຈະເກີດໄດ້ແທ້ໆ ແນວຄິດນີ້ ອາດຈຸດປະກາຍຄວາມຄິດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນ ກໍ່ສາມາດເປັນໜຶ່ງໃນນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ຢ່າງໄວໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ KOK KOK Pay ໄດ້ແລ້ວທີ່:
The Kok Kok Pay app is now available for download at:
App store
https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257
Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ