ໂອນເງິນ

ໂອນເງິນ

ໃນໜ້າໂອນເງິນໃຫ້ທ່ານໂອນເງິນຜ່ານໝາຍເລກທີ່ສະໝັກເປັນສະມາຊິກ
ກວດສອບຄວາມປອດໄພໃນການໂອນເງິນ ຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານ 6 ຫຼັກທີ່ຕັ້ງໄວ້
ຢືນຢັນຂໍ້ມູນກ່ອນໂອນເງິນ ຊື່ລູກຄ້າ ຈຳນວນເງິນ ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່
ໂອນເງິນຮຽບຮ້ອຍ ສະແດງລາຍລະອຽດການໂອນເງິນ ສາມາດເພີ່ມເປັນລາຍການທີ່ມັກໄດ້
ເພີ່ມເປັນລາຍການທີ່ມັກສຳເລັດ
Previous slide
Next slide

ກຽມພົບກັນໄວໆນີ້

 ສະໝັກສະມາຊິກເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ທັນທີທີ່ເຮົາເປີດໂຕ!

70%