ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ

ຂໍ້ຄິດ ຫຼື ຄຳເວົ້າທີ່ດີອາດເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດໄດ້

ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ມາຝາກກັນ

Robert Kiyosaki ນັກທຸລະກິດຊາວອາເມຣິກັນ ແລະ ນັກຂຽນທີ່ຮູ້ຈັກກັນເປັນຢ່າງດີຈາກໜັງສືການສຶກສາທາງການເງິນ ເຂົາເປັນນັກລົງທຶນ ຜູ້ປະກອບການ ນັກສຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນລະດັບໂລກ ຜູ້ແຕ່ງໜັງສືຂາຍດີ “ພໍ່ລວຍສອນລູກ ((Rich Dad Poor Dad)” ແລະ ເປັນໜັງສືລະດັບ Bestseller ຂອງ New York Times ຫຼາຍປີຊ້ອນ kokkok Pay ຈຶ່ງຍົກຕົວຢ່າງຄຳສອນດີໆມາຝາກກັນ

• ນິໄສການໃຊ້ເງິນ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຕົວຕົນແທ້ຈິງ ວ່າເຮົາເປັນຄົນລວຍ ຄົນຊັ້ນກາງ ຫຼື ຄົນຈົນ

• ຄົນລວຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຊັບສິນ ຄົນທົ່ວໄປສົນໃຈແຕ່ລາຍໄດ້

• ການມີເງິນຫຼາຍ ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າ ການຮູ້ຈັກວິທີຮັກສາເງິນໃຫ້ຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດໄປ

• ຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນ ຄວາມບໍ່ຮູ້ເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນ

ເປັນແບບໃດກັນແດ່ ສຳລັບຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ຫວັງໄວ້ຢ່າງຍິ່ງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດຂອງທຸກຄົນໃຫ້ສາມາດນຳໄປຮັບໃຊ້ໃຫ້ຊີວິດປະສົບແຕ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ

#KokkokPAY #ຄຳສອນ #RobertKiyosaki

ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ Kokkok PAY ໄດ້ແລ້ວທີ່:

The Kokkok PAY app is now available for download at:

App store

https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257

Google Play store

https://play.google.com/store/apps/details

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ