ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຕົວຕົນວ່າມີການລົງທຶນຈັກປະເພດ ແລະ ທ່ານເອງເປັນນັກລົງທຶນແບບໃດ ລອງຫັນມາຖາມຕົນເອງ ແລ້ວມາວັດກັນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາກຽມມາໃຫ້ຈະກົງກັບທ່ານຫຼືບໍ່ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

  1. ເປັນຄົນຢ້ານຄວາມສ່ຽງ:​

ຖ້າເປັນຄົນຮັບຄວາມສ່ຽງບໍ່ໄດ້ຄື ຢ້ານສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ ຫຼື ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວແຕ່ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ຄິດຫຼາຍ ຢ້ານເງິນທີ່ລົງທຶນໄປຈະບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາ ແຕ່ກໍ່ຍັງຢາກໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ສູງ ນັກລົງທຶນປະເພດນີ້ ຕ້ອງເລືອກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳເຊັ່ນ: ການຊື້ພັນທະບັດລັດທະບານ, ຝາກເງິນໃນທະນາຄານ, ຊື້ກອງທຶນທີ່ມີນະໂຍບາຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ແລະ ການລົງທຶນຫຸ້ນປັນຜົນພື້ນຖານດີ

2. ເປັນຄົນທີ່ກ້າສ່ຽງ:

ຖ້າເປັນຄົນທີ່ຮັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ຄື ຄົນປະເພດນີ້ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຢ້ານການຕັດສິນໃຈ ຫາກມີຄວາມຮູ້, ເຊື່ອໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົວເອງ, ບໍ່ຢ້ານ ແລະ ມ່ວນໄປກັບການລົງທຶນ ເມື່ອຕັດສິນໃຈລົງທຶນແລ້ວ ບໍ່ຢ້ານເງິນລົງທຶນຈະສູນຫາຍ ຍິ່ງຖ້າຫຸ້ນຕົກຈະຖືວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດຈາກການເຮັດກຳໄລ ຫຼື ເວລາຫຸ້ນຂຶ້ນ ຖ້າໝັ່ນໃຈພ້ອມລຸຍເພາະເຊື່ອວ່າຊື້ຫຸ້ນແພງມື້ນີ້ ມື້ອື່ນກໍ່ຈະແພງກວ່າ ຄົນກຸ່ມນີ້ຈະເໝາະກັບການລົງທຶນຫຸ້ນທຸກປະເພດ

ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ Kokkok Pay ໄດ້ແລ້ວທີ່:

The Kokkok PAY app is now available for download at:

App store

https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257

Google Play store

https://play.google.com/store/apps/details

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay

Tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ