ຄຳເວົ້າສຸດເຈ໋ງຂອງ Warren Buffett ສຸດຍອດປະລະມະຈານດ້ານການລົງທຶນ
ຄຳເວົ້າສຸດເຈ໋ງຂອງ Warren Buffett ສຸດຍອດປະລະມະຈານດ້ານການລົງທຶນ

ຫາກເວົ້າເຖິງນັກລົງທຶນ ທີ່ເປັນຕົ້ນແບບຂອງໃຜຫຼາຍຄົນ ແນ່ນອນວ່າ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຕ້ອງມີຊື່ຂອງ Warren Buffett ສຸດຍອດປະລະມະຈານດ້ານການລົງທຶນ ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ຄວາມສຳເລັດຂອງ Warren Buffett ນອກເໜືອຈາກຄວາມມັ່ງຄັ່ງ ທີ່ເຂົາເຮັດໄດ້ຈາກການລົງທຶນແລ້ວ ຍັງມີໜັງສື ແລະ ບົດຄວາມຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ອອກມາຂຽນເຄັດລັບໃນການລົງທຶນຂອງເຂົາ

ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຕົວຢ່າງຄຳເວົ້າສຸດເຈ໋ງຂອງ Warren Buffett ມາຝາກກັນ

ຫາກເຈົ້າຊື້ເຄື່ອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ບໍ່ດົນເຈົ້າຈະຕ້ອງຂາຍເຄື່ອງທີ່ຈຳເປັນ

ຫາກເຈົ້າຊື້ເຄື່ອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ບໍ່ດົນເຈົ້າຈະຕ້ອງຂາຍເຄື່ອງທີ່ຈຳເປັນ

ລາຄາຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈ່າຍ ຄຸນຄ່າຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ

ລາຄາຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈ່າຍ ຄຸນຄ່າຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບ

ກົດຂໍ້ທີ 1 ຢ່າສູນເສຍເງິນ ກົດຂໍ້ທີ 2 ຢ່າລືມກົດຂໍ້ທີ 1

ກົດຂໍ້ທີ 1 ຢ່າສູນເສຍເງິນ ກົດຂໍ້ທີ 2 ຢ່າລືມກົດຂໍ້ທີ 1

ການລົງທຶນບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ຄົນຕ່າງຫາກທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່

ການລົງທຶນບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ຄົນຕ່າງຫາກທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່

ການລົງທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການລົງທຶນໃນຕົວເຈົ້າເອງ

ການລົງທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການລົງທຶນໃນຕົວເຈົ້າເອງ

#KokkokPAY #ຄຳເວົ້າສຸດເຈ໋ງຂອງWarrenBuffett #warrenBuffett
Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ