ໝັ້ນໃຈ ປອດໄພ ໃຊ້ Kokkok PAY

ໃນປັດຈຸບັນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຖືເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແບບໃດວ່າ ທຸລະກຳທີ່ເຮັດຢູ່ນັ້ນປອດໄພຫຼືບໍ່ ແຕ່ສຳລັບ Kokkok PAY ແລ້ວຮັບຮອງໄດ້ວ່າປອດໄພຢ່າງແນ່ນອນ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເປັນລຳດັບທຳອິດ

ໝັ້ນໃຈ ປອດໄພ ໃຊ້ KOK KOK Pay
  1. ມີລະບົບການຢືນຢັນເພື່ອຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການເຮັດທຸລະກຳ
  2. ມີບໍລິການດູແລຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ
  3. ມີລະບົບຄວາມປອດໄພສຳລັບການຜູກຜ່ານທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ
  4. ແຈ້ງເຕືອນການເຮັດທຸລະກຳແບບ Real-Time Notifications ພ້ອມກວດປະຫວັດການເຮັດລາຍການໄດ້ທຸກເມື່ອ

#KokkokPAY #ໝັ້ນໃຈ #ປອດໄພ #ໃຊ້KOKKOKPay
ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ Kokkok PAY ໄດ້ແລ້ວທີ່:
The Kokkok PAY app is now available for download at:
App store
https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257
Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details 

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ