ຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນກ່ອນດີນໍ້?

ຖ້າຫາກເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄວາມຝັນຂອງຄົນໜຸ່ມສາວ ກໍ່ຄົງບໍ່ພົ້ນຄວາມຝັນທີ່ຢາກມີເຮືອນ, ມີລົດ ແລະ ມີເງິນເກັບກ້ອນໃຫຍ່ ເຮົາກໍ່ຈະຕ້ອງເກີດຄຳຖາມໃນໃຈຂຶ້ນມາຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ລະຫວ່າງເອົາເງິນໄປວາງມັດຈຳຊື້ເຮືອນ ກັບ ໄປວາງເງິນມັດຈຳຊື້ລົດ ແບບໃດຈະດີກວ່າກັນ? ຈະໃຫ້ຊື້ພ້ອມກັນສອງຢ່າງເລີຍກໍ່ບໍ່ໄຫວທີ່ຈະຈ່າຍ ເພາະໃຊ້ເງິນຫຼາຍພໍສົມຄວນ

Kokkok PAY ຈະພາມາເບິ່ງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ວ່າລະຫວ່າງ ລົດ ກັບ ເຮືອນ ເຮົາຄວນຊື້ຫຍັງກ່ອນດີ ຈະເປັນແບບໃດນັ້ນມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນກ່ອນດີນໍ້?

ຊື້ລົດເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຂໍ້ດີ
– ຫຼຸດຂັ້ນຕອນໃນການເດີນທາງ
– ເດີນທາງພ້ອມກັນໄດ້ຫຼາຍຄົນ
– ມີຄວາມສ່ວນຕົວ
– ສາມາດຂົນເຄື່ອງໄດ້ສະດວກ
– ສາມາດວາງແຜນການເດີນທາງໄດ້
ຂໍ້ເສຍ
– ຕ້ອງຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນ
– ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປະກັນ
– ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຜ່ອນລົດ
– ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າດູແລຮັກສາລົດ

ຊື້ເຮືອນເພື່ອເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພັກພິງ
ຂໍ້ດີ
– ເປັນຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ
– ຫຼຸດຍ່ອນພາສີ
– ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວ
– ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນໂດຍເສຍຖິ້ມ
ຂໍ້ເສຍ
– ເປັນພາລະການເງິນໄລຍະຍາວ
– ໃຊ້ເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ (ຄ່າຕົບແຕ່ງ, ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄ່າສ່ວນກາງ)


#KokkokPAY #ຊື້ລົດ #ຊື້ເຮືອນ #ຊື້ຫຍັງກ່ອນດີ
ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ Kokkok PAY ໄດ້ແລ້ວທີ່:
The Kok Kok Pay app is now available for download at:
App store
https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257
Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ