ມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ

ຫຼາຍຄົນອາດມີຄຳຖາມ ຫຼື ກຳລັງສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຫຼາຍໆຄົນມັກເວົ້າເຖິງການລົງທຶນກັນ ໂດຍສະເພາະຄົນຍຸກໃໝ່ທີ່ນິຍົມລົງທຶນໃນດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນນັ້ນເອງ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຍັງສົງໄສວ່າການລົງທຶນຄືຫຍັງ ມືິ້ນີ້ Kokkok PAY ຈະພາມາຫາຄຳຕອບກັນ

ມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ
ຫຼາຍຄົນອາດມີຄຳຖາມ ຫຼື ກຳລັງສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຫຼາຍໆຄົນມັກເວົ້າເຖິງການລົງທຶນກັນ ໂດຍສະເພາະຄົນຍຸກໃໝ່ທີ່ນິຍົມລົງທຶນໃນດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນນັ້ນເອງ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຍັງສົງໄສວ່າການລົງທຶນຄືຫຍັງ ມືິ້ນີ້ kokkok Pay ຈະພາມາຫາຄຳຕອບກັນ

ການລົງທຶນຄື ການນຳທຶນ (ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຄືເງິນ) ໄປຊື້ສິນຊັບໃດສິນຊັບໜຶ່ງ ແລ້ວຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກສິນຊັບນັ້ນ ພາຍໃຕ້ຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມ ມີທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ສ່ວນວັດຖຸປະສົງຂອງການລົງທຶນກໍ່ຄື ເພື່ອຕໍ່ຍອດໃຫ້ເງິນທີ່ມີຢູ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລົງທຶນໃນຫຸ້ນ, ກອງທຶນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າເຮົາກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ອາດຈະສູນເສຍເງິນລົງທຶນໄປ ແລກກັບໂອກາດໃນການສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ

– ຂໍ້ດີຂອງການລົງທຶນ:
ໂອກາດໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງ ມີຊ່ອງທາງໄດ້ຜົນຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເຊັ່ນ: ດອກເບ້ຍ ເງິນປັນຜົນ ຫຼື ຜົນກຳໄລຈາກການລົງທຶນ
ຂໍ້ເສຍຂອງການລົງທຶນ: ໂອກາດຂາດທຶນສູງ ໂດຍສະເພາະຫາກຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນໄດ້

– ຂໍ້ເສຍຂອງການລົງທຶນ:
ການລົງທຶນອາດຈະບໍ່ໄດ້ສຳຄັນສຳລັບຄົນບາງຄົນກໍ່ໄດ້ ການລົງທຶນຄືການນຳເອົາເງິນໄປສ້າງຜົນຕອບແທນ ຈະສຳຄັນສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການວາງແຜນການເງິນດ້ວຍການລົງທຶນນັ້ນເອງ ຫາກໃຜສົນໃຈທີ່ຈະລົງທຶນໃນສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຢ່າລືມວາງແຜນໃຫ້ຮອບຄອບດ້ວຍ

#kokkokPay #ການລົງທຶນ #ຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ
ສາມາດດາວໂຫຼດ ແອັບ Kokkok PAY ໄດ້ແລ້ວທີ່:
The Kokkok PAY app is now available for download at:
App store
https://apps.apple.com/th/app/kokkok-pay/id6444021257
Google Play store
https://play.google.com/store/apps/details

Facebook : https://www.facebook.com/kokkokpay
tiktok : https://www.tiktok.com/@kokkokpay?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ບົດຄວາມ ເພີ່ມເຕີມ