Tag: Songkranday

kokkok-pay-travel-songkran-day-happynewyears-lao
blog-finance

ຊວນຊ໊ອບໄອເທັມຕ້ອງມີກ່ອນອອກໄປທ່ຽວ ໃນມື້ປີໃໝ່ລາວ

ຊວນຊ໊ອບໄອເທັມຕ້ອງມີກ່ອນອອກໄປທ່ຽວ ໃນມື້ປີໃໝ່ລາວ
ເນື່ອງໃນວັນປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍໆຄົນກຳລັງທີ່ຈະກຽມຕົວອອກໄປມ່ວນກັບກິດຈະກຳນອກບ້ານ ຢ່າລືມພົກພາໄອເທັມຕິດຕົວກັນໄປນຳເດີ
ມື້ນີ້ kokkok Pay ຈະມາແນະນຳໄອເທັມເດັດມາຝາກກັນ ແຕ່ຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

kokkok-pay-gift-happynewyear-lao
blog-finance

ໄອເດຍເລືອກຊື້ຂອງຂັວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນປີໃໝ່ລາວ

ໄອເດຍເລືອກຊື້ຂອງຂັວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນປີໃໝ່ລາວ
ເຂົ້າສູ່ເທສະການແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີໃນຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍຄົນກໍ່ມັກຈະກຽມຊື້ຂອງຂັວນວັນປີໃໝ່ເພື່ອນຳໄປຝາກຜູ້ໃຫຍ່ໃນບ້ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຄົາລົບ ການເລືອກຊື້ຂອງຂັວປີໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະອຽດ ແລະ ພິຖີພິຖັນໃນການເລືອກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບປະທັບໃຈ ເປັນຂອງຂັວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກກາລະເທສະດ້ວຍ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີໄອເດຍເລືອກຂອງຂັວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນປີໃໝ່ມາຝາກກັນ

blog-finance

ຊວນຊ໊ອບໄອເທັມຕ້ອງມີກ່ອນອອກໄປທ່ຽວ ໃນມື້ປີໃໝ່ລາວ

ຊວນຊ໊ອບໄອເທັມຕ້ອງມີກ່ອນອອກໄປທ່ຽວ ໃນມື້ປີໃໝ່ລາວ
ເນື່ອງໃນວັນປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍໆຄົນກຳລັງທີ່ຈະກຽມຕົວອອກໄປມ່ວນກັບກິດຈະກຳນອກບ້ານ ຢ່າລືມພົກພາໄອເທັມຕິດຕົວກັນໄປນຳເດີ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະມາແນະນຳໄອເທັມເດັດມາຝາກກັນ ແຕ່ຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ