Tag: gold

ເປັນຫຍັງທອງຄຳຈຶ່ງມີຄ່າ?
blog-finance

ເປັນຫຍັງທອງຄຳຈຶ່ງມີຄ່າ?

ເປັນຫຍັງທອງຄຳຈຶ່ງມີຄ່າ?
ຫຼາຍຄົນເຄີຍສົງໄສກັນຫຼືບໍ່ ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງນິຍົມຊື້ທອງຄຳເກັບໄວ້ ບາງຄັ້ງຫຼາຍຄົນມັກອອມທອງຫຼາຍກວ່າເງິນສົດເສຍອີກ ແລ້ວເປັນຫຍັງທອງຄຳຈຶ່ງມີຄ່າ ເປັນຫຍັງທອງຄຳຈຶ່ງຖືກໃຊ້ຮັກສາມູນຄ່າກັນມາດົນນານ ບໍ່ມີໂລຫະອື່ນມາທົດແທນໄດ້ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຄຳຕອບມາຝາກກັນ….