Tag: gift

kokkok-pay-gift-happynewyear-lao
blog-finance

ໄອເດຍເລືອກຊື້ຂອງຂັວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນປີໃໝ່ລາວ

ໄອເດຍເລືອກຊື້ຂອງຂັວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນປີໃໝ່ລາວ
ເຂົ້າສູ່ເທສະການແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີໃນຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍຄົນກໍ່ມັກຈະກຽມຊື້ຂອງຂັວນວັນປີໃໝ່ເພື່ອນຳໄປຝາກຜູ້ໃຫຍ່ໃນບ້ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຄົາລົບ ການເລືອກຊື້ຂອງຂັວປີໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະອຽດ ແລະ ພິຖີພິຖັນໃນການເລືອກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບປະທັບໃຈ ເປັນຂອງຂັວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກກາລະເທສະດ້ວຍ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີໄອເດຍເລືອກຂອງຂັວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນປີໃໝ່ມາຝາກກັນ