Tag: food

ມີງົບ 1.000.000 ກີບລົງທຶນເປີດຮ້ານອາຫານແບບໃດດີ?
blog-finance

ມີງົບ 1.000.000 ກີບລົງທຶນເປີດຮ້ານອາຫານແບບໃດດີ?

ມີງົບ 1.000.000 ກີບລົງທຶນເປີດຮ້ານອາຫານແບບໃດດີ?
ຫຼາຍໆຄົນທີ່ກຳລັງຄິດຢາກເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງ ກຳລັງຈະອອກຈາກງານປະຈຳ ຕົກງານ ຫຼື ຢາກຫາຫຍັງຂາຍເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ ແຕ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະລົງທຶນເປີດຮ້ານຫຍັງດີ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີໄອເດຍເປີດຮ້ານໄດ້ດ້ວຍງົບ 1.000.000 ກີບ ມາຝາກກັນ