Tag: business

เจ้าของธุรกิจ มนุษย์เงินเดือน
announcement

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ vs ມະນຸດເງິນເດືອນ

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ vs ມະນຸດເງິນເດືອນ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະພາທຸກຄົນມາເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມະນຸດເງິນເດືອນ ກັບ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ເຮົາມັກແບບໃດຫຼາຍກວ່າກັນ ແລະ ແບບໃດເໝາະກັບເຮົາຫຼາຍກວ່າ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ…

ມີງົບ 1.000.000 ກີບລົງທຶນເປີດຮ້ານອາຫານແບບໃດດີ?
blog-finance

ມີງົບ 1.000.000 ກີບລົງທຶນເປີດຮ້ານອາຫານແບບໃດດີ?

ມີງົບ 1.000.000 ກີບລົງທຶນເປີດຮ້ານອາຫານແບບໃດດີ?
ຫຼາຍໆຄົນທີ່ກຳລັງຄິດຢາກເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງ ກຳລັງຈະອອກຈາກງານປະຈຳ ຕົກງານ ຫຼື ຢາກຫາຫຍັງຂາຍເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ ແຕ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າຈະລົງທຶນເປີດຮ້ານຫຍັງດີ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີໄອເດຍເປີດຮ້ານໄດ້ດ້ວຍງົບ 1.000.000 ກີບ ມາຝາກກັນ