Tag: ໜີ້

kokkok-pay-money-debt
blog-finance

ແຜນການຈັດການໜີ້ສິນໃຫ້ໝົດໄວ

ແຜນການຈັດການໜີ້ສິນໃຫ້ໝົດໄວ
ຢາກຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນໜີ້ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນແບບໃດ?
ຢາກຈັດການໜີ້ສິນແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ຫຼຸດລົງ ມີວິທີການໃດແດ່?
ຫາກຫຼາຍໆຄົນກຳລັງຄິດຫາວິທີການຈັດການໜີ້ສິນຢູ່ Kokkok PAY ຈະມາແນະນຳແຜນການຈັດການ ມາຝາກກັນ

blog-finance

ເຮັດແບບໃດຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້ ແລ້ວມີວິທີໃດແດ່?

ເຄີຍຮູ້ບໍ່…ເມື່ອກຳລັງເປັນໜີ້ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າມີພາລະຜູກຕິດຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ເຮົາສາມາດເອົາໜີ້ເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ 

ສັນຍານອັນຕະລາຍໃນການເກີດໜີ້
blog-finance

ສັນຍານອັນຕະລາຍໃນການເກີດໜີ້

ສັນຍານອັນຕະລາຍໃນການເກີດໜີ້
ສຳລັບໃຜທີ່ມີເປົ້າໝາຍການເງິນທີ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ກຳລັງຄິດວ່າສະພາວະການເງິນບໍ່ຄ່ອຍດີເທົ່າໃດ ໃຫ້ລອງເຊັກເບິ່ງສັນຍານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງການເກີດໜີ້ວ່າມີຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ສັນຍານອັນຕະລາຍຈະມີແບບໃດແດ່ນັ້ນມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ແຜນການຈັດການໜີ້ສິນໃຫ້ໝົດໄວ
blog-finance

ແຜນການຈັດການໜີ້ສິນໃຫ້ໝົດໄວ

ແຜນການຈັດການໜີ້ສິນໃຫ້ໝົດໄວ
ຢາກຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນໜີ້ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນແບບໃດ?
ຢາກຈັດການໜີ້ສິນແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ຫຼຸດລົງ ມີວິທີການໃດແດ່?

ຫາກມື້ນີ້ເຮົາກຳລັງຖືກພາລະໜີ້ສິນລຸມເລົ້າ ເຮັດໃຫ້ສະພາບທາງການເງິນຕິດຂັດ ນັ້ນເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ ສະພາບທາງການເງິນຂອງເຮົາຢູ່ໃນພາວະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ດັ່ງນັ້ນການວາງແຜນການຈັດການໜີ້ສິນຈຶ່ງຕ້ອງເລີ່ມຂຶ້ນ ຫາກຫຼາຍໆຄົນກຳລັງຄິດຫາວິທີການຈັດການໜີ້ສິນຢູ່ Kokkok PAY ຈະມາແນະນຳແຜນການຈັດການ ມາຝາກກັນ

blog-finance

ເຮັດແບບໃດຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້ ແລ້ວມີວິທີໃດແດ່?

ເຄີຍຮູ້ບໍ່…ເມື່ອກຳລັງເປັນໜີ້ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າມີພາລະຜູກຕິດຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ເຮົາສາມາດເອົາໜີ້ເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້