Tag: ເທັກນິກອອມເງິນ

kokkok-pay-saving-money
blog-finance

ອຸປະສັກໃນການອອມເງິນ!!

ອຸປະສັກໃນການອອມເງິນ!!
ເກັບເງິນບໍ່ເຄີຍຢູ່ ກັບມາເບິ່ງເງິນກໍ່ຫານໝົດ… ເມື່ອເງິນທອງເປັນຂອງຫາຍາກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກລະມັດລະວັງການໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຄືການຮູ້ຈັກເກັບອອມເງິນໄວ້ໃນຍາມຈຳເປັນ ແລະ ເພື່ອອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ
ມື້ນີ້ kokkok Pay ຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບອຸປະສັກສຳລັບການອອມເງິນຂອງເຮົາກັນກ່ອນວ່າມີຫຍັງແດ່

blog-finance

ວາງແຜນການເງິນສຳລັບຄົນໂສດ

ໃນຍຸກນີ້ຄົນນິຍົມຢູ່ເປັນໂສດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍປັດໄຈການສະໜັບສະໜຸນການເປັນໂສດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມເຖິງພຶດຕິກຳຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕົວເອງເລືອກ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແບບບໍ່ມີພາລະ ຫຼື ຄວາມກັງວົນ

ຕົ້ນໄມ້ເສີມດວງດ້ານການເງິນ ປູກໄວ້ເສີມມຸງຄຸນ
blog-finance

ຕົ້ນໄມ້ເສີມດວງດ້ານການເງິນ ປູກໄວ້ເສີມມຸງຄຸນ

ຕົ້ນໄມ້ເສີມດວງດ້ານການເງິນ ປູກໄວ້ເສີມມຸງຄຸນ
ກາງປີແລ້ວ ຢາກເຮັງ ຢາກປັງເຊີນທາງນີ້ ໃຜກຳລັງຫາຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມເຮັງ ຄວາມປັງໃຫ້ກັບຕົວເອງຢູ່ Kokkok PAY ມີ 4 ຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນມາແນະນຳ ເພື່ອທີ່ຈະເສີມຄວາມເຮັງ ເສີມເລື່ອງຂອງເງິນທອງ ແຕ່ທັງນີ້ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິຈາລະນະຍານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນດ້ວຍ ຢ່າລໍຊ້າເຮົາໄປເບິ່ງກັນເລີຍວ່າ 4 ຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນມີຫຍັງແດ່ ໄປເບິ່ງກັນ

ມາກວດສຸຂະພາບການເງິນກັນ(Financial health)
blog-finance

ມາກວດສຸຂະພາບການເງິນກັນ(Financial health)

ມາກວດສຸຂະພາບການເງິນກັນ(Financial health)
ສຸຂະພາບດີບໍ່ມີຂາຍ ຖ້າຢາກໄດ້ຕ້ອງເຮັດເອງ ຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຍິນຢູ່ຫຼາຍເທື່ອໃນເລື່ອງສຸຂະພາບທີ່ທຸກຄົນມັກຈະໄດ້ຟັງຢູ່ຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ມື້ນີ້ສຸຂະພາບທີ່ Kokkok PAY ເວົ້າເຖິງ ບໍ່ແມ່ນສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຕ່ເປັນສຸຂະພາບການເງິນ ໃຜເຄີຍກວດເບິ່ງແດ່ວ່າ ສຸຂະພາບການເງິນຂອງຕົວເອງດີຫຼືບໍ່ດີ ມາກວດໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ…

ຕົວະຕົວເອງແບບໃດ? ໃຫ້ໄດ້ເງິນທັນທີ!!
blog-finance

ຕົວະຕົວເອງແບບໃດ? ໃຫ້ໄດ້ເງິນທັນທີ!!

ຕົວະຕົວເອງແບບໃດ ໃຫ້ໄດ້ເງິນທັນທີ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີເທັກນິກເກັບເງິນມາຝາກກັນ ຫຼາຍໆຄົນເຮັດແບບໃດກໍ່ບໍ່ເຄີຍມີເງິນເກັບຈັກເທື່ອ ຕ້ອງມີເລື່ອງມາໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕະຫຼອດເວລາ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວການອອມເງິນບໍ່ໄດ້ຍາກເລີຍ ພຽງແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີວິໄນກັບຕົວເອງ ຫຼື ລອງໃຊ້ເທັກນິກຕົວະຕົວເອງໃຫ້ມີເງິນເກັບກັນ ແຕ່ຈະເຮັດແບບໃດແດ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ເງິນອອມສຸກເສີນສຳຄັນແບບໃດ?
blog-finance

ເງິນອອມສຸກເສີນສຳຄັນແບບໃດ?

ເງິນອອມສຸກເສີນສຳຄັນແບບໃດ?
ການອອມເງິນຫຼາຍໆຄົນອາດຈະມີວີທີການອອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຄົນອອມເງິນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍຊື້ຂອງທີ່ຢາກໄດ້ ບາງຄົນອອມເງິນເພື່ອໄວ້ໃນອະນາຄົດ ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະເບິ່ງຂ້າມການອອມເງິນສຳຮອງ ແລະ ເງິນສຸກເສີນກັນໄປ ສຸກເສີນເພາະເຫດການບໍ່ຄາດຄິດ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາບໍ່ວ່າຈະເປັນຕອນ ຕົກງານ, ອຸບັດເຫດ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍກະທັນຫັນ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບກັບລາຍໄດ້ຂອງເຮົາ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບເງິນສຸກເສີນກັນ ໄປເບິ່ງກັນວ່າເງິນສຸກເສີນສຳຄັນແບບໃດ?

ເທັກນິກການອອມເງິນແບບ 6 JARS
blog-finance

ເທັກນິກການອອມເງິນແບບ 6 JARS

ເທັກນິກການອອມເງິນແບບ 6 JARS
ການອອມເງິນນັ້ນຍາກ ຢາກອອມເງິນຕ້ອງເຮັດແບບໃດ ຢາກໄດ້ວິທີອອມເງິນແບບໃໝ່ໆ ຫາກໃຜທີ່ກຳລັງຄິດຈະອອມເງິນ Kokkok PAY ມີເທັກນິກການອອມເງິນແບບ 6 JARS ມາຝາກກັນ

kokkok-pay-saving-money
blog-finance

ອຸປະສັກໃນການອອມເງິນ!!

ອຸປະສັກໃນການອອມເງິນ!!
ເກັບເງິນບໍ່ເຄີຍຢູ່ ກັບມາເບິ່ງເງິນກໍ່ຫານໝົດ… ເມື່ອເງິນທອງເປັນຂອງຫາຍາກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກລະມັດລະວັງການໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຄືການຮູ້ຈັກເກັບອອມເງິນໄວ້ໃນຍາມຈຳເປັນ ແລະ ເພື່ອອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບອຸປະສັກສຳລັບການອອມເງິນຂອງເຮົາກັນກ່ອນວ່າມີຫຍັງແດ່

blog-finance

ວາງແຜນການເງິນສຳລັບຄົນໂສດ

ໃນຍຸກນີ້ຄົນນິຍົມຢູ່ເປັນໂສດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍປັດໄຈການສະໜັບສະໜຸນການເປັນໂສດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມເຖິງພຶດຕິກຳຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕົວເອງເລືອກ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແບບບໍ່ມີພາລະ ຫຼື ຄວາມກັງວົນ