Tag: ເງິນເກັບ

ເຫດຜົນຂອງຄົນບໍ່ມີເງິນເກັບ !!
blog-finance

ເຫດຜົນຂອງຄົນບໍ່ມີເງິນເກັບ !!

ເຫດຜົນຂອງຄົນບໍ່ມີເງິນເກັບ!!
ບໍ່ມີເງິນເກັບຈັກເທື່ອ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຫຍັງ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຄຳຕອບມາຝາກກັນ….

ເຄີຍສົງໄສພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນກັນຫຼືບໍ່ວ່າ ເງິນເກັບມາຫາຍໄປໃສໝົດ
blog-finance

ເຄີຍສົງໄສພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນກັນຫຼືບໍ່ວ່າ ເງິນເກັບມາຫາຍໄປໃສໝົດ

ເຄີຍສົງໄສພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນກັນຫຼືບໍ່ວ່າ ເງິນເກັບມາຫາຍໄປໃສໝົດ
ເຫດຜົນເປັນເພາະວ່າ ພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ບໍ່ຄືກັນ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳບາງຢ່າງເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເຮົາເຮັດໄປໂດຍຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເງິນເກັບຂອງເຮົາໂດຍກົງ ແຕ່ຈະມີພຶດຕິກຳຫຍັງແດ່ນັ້ນ Kokkok PAY ຈະມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ