Tag: ເກັບເງິນ

blog-finance

ວັນເກີດບອກນິໄສການເງິນ

ວັນເກີດບອກນິໄສການເງິນ
ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າວັນເກີດເອງກໍ່ສາມາດບອກລັກສະນະນິໄສການເງິນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະວັນນັ້ນກໍ່ຈະມີລັກສະນະນິໄສກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີເລື່ອງລາວຂອງນິໄສການເງິນຂອງແຕ່ລະວັນມາຝາກກັນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າຈະຕົງກັນຫຼືບໍ່ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ