Tag: ອາກາດຮ້ອນ

ຊ໊ອບຂອງກິນ
blog-finance

ຊ໊ອບຂອງກິນ ພິຊິດອາກາດຮ້ອນ

ຊ໊ອບຂອງກິນ ພິຊິດອາກາດຮ້ອນ
ໃນມື້ພັກວຽກ ລະດູຮ້ອນແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນຫາເທັກນິກວິທີທີ່ຄາຍຮ້ອນ ບໍ່ວ່າຈະອາບນ້ຳ ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ລວມເຖິງຫາຂອງກິນຄາຍຮ້ອນທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດ ເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນລະຫວ່າງວັນ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຂອງກິນຄາຍຮ້ອນມາຝາກກັນ ແຕ່ຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ