Tag: ລຸຍຊ໋ອບໃຫ້ຄຸ້ມ

blog-finance

ລຸຍຊ໋ອບໃຫ້ຄຸ້ມ!!! ຊ່ວງສິນຄ້າຫຼຸດລາຄາ

ສຳລັບມະຫະກຳຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າຊ່ວງໂປຣໂມຊັ່ນຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ນັກຊ໋ອບຫຼາຍຄົນລໍຄອຍທີ່ຈະໄດ້ຊື້ສິນຄ້າໃນລາຄາພິເສດ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນຕ່າງໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍ 

blog-finance

ລຸຍຊ໋ອບໃຫ້ຄຸ້ມ!!! ຊ່ວງສິນຄ້າຫຼຸດລາຄາ

ສຳລັບມະຫະກຳຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າຊ່ວງໂປຣໂມຊັ່ນຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ນັກຊ໋ອບຫຼາຍຄົນລໍຄອຍທີ່ຈະໄດ້ຊື້ສິນຄ້າໃນລາຄາພິເສດ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນຕ່າງໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍ