Tag: ບຳບັດຄວາມຄຽດ

ມາຮູ້ຈັກ Shopping Therapy ກັນ
blog-finance

ມາຮູ້ຈັກ Shopping Therapy ກັນ

ມາຮູ້ຈັກ Shopping Therapy ກັນ
ເຄີຍຫຼືບໍ່ ຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ເບິ່ງ ເລືອກ ລອງ ຫຼື ຈັບຂອງໃສ່ລໍ້ ແລ້ວໄດ້ໃຊ້ເງິນໃນກະເປົາໄປກັບການຊື້ຂອງທີ່ຕ້ອງການ ບາງທີອາດຈະເປັນຂອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໃນຊ່ວງເວລາຄຽດໆ ຫຼື ມີຄວາມທຸກຢູ່ນັ້ນ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສ້າງຄວາມສຸກ ຫຼຸດຄວາມຄຽດ ແລະ ຜ່ອນຄາຍໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ອາການຊ໊ອບເພື່ອຄາຍຄວາມຄຽດທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິແຕ່ຢ່າງໃດ

ແຕ່ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Retail Therapy ບຳບັດຄວາມຄຽດ ດ້ວຍການ Shopping ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫາຍຈາກຄວາມຄຽດໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່? ແລ້ວຄຳວ່າ Shopping Therapy ຄືຫຍັງ? ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະມາພາມາຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ Retail Therapy