Tag: ຊື້ເຮືອນ

ຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນກ່ອນດີນໍ້?
blog-finance

ຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນກ່ອນດີນໍ້?

ຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນກ່ອນດີນໍ້?
ຖ້າຫາກເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄວາມຝັນຂອງຄົນໜຸ່ມສາວ ກໍ່ຄົງບໍ່ພົ້ນຄວາມຝັນທີ່ຢາກມີເຮືອນ, ມີລົດ ແລະ ມີເງິນເກັບກ້ອນໃຫຍ່ ເຮົາກໍ່ຈະຕ້ອງເກີດຄຳຖາມໃນໃຈຂຶ້ນມາຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ລະຫວ່າງເອົາເງິນໄປວາງມັດຈຳຊື້ເຮືອນ ກັບ ໄປວາງເງິນມັດຈຳຊື້ລົດ ແບບໃດຈະດີກວ່າກັນ? ຈະໃຫ້ຊື້ພ້ອມກັນສອງຢ່າງເລີຍກໍ່ບໍ່ໄຫວທີ່ຈະຈ່າຍ ເພາະໃຊ້ເງິນຫຼາຍພໍສົມຄວນ
Kokkok PAY ຈະພາມາເບິ່ງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ວ່າລະຫວ່າງ ລົດ ກັບ ເຮືອນ ເຮົາຄວນຊື້ຫຍັງກ່ອນດີ ຈະເປັນແບບໃດນັ້ນມາເບິ່ງກັນເລີຍ