Tag: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຕົວະຕົວເອງແບບໃດ? ໃຫ້ໄດ້ເງິນທັນທີ!!
blog-finance

ຕົວະຕົວເອງແບບໃດ? ໃຫ້ໄດ້ເງິນທັນທີ!!

ຕົວະຕົວເອງແບບໃດ ໃຫ້ໄດ້ເງິນທັນທີ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີເທັກນິກເກັບເງິນມາຝາກກັນ ຫຼາຍໆຄົນເຮັດແບບໃດກໍ່ບໍ່ເຄີຍມີເງິນເກັບຈັກເທື່ອ ຕ້ອງມີເລື່ອງມາໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕະຫຼອດເວລາ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວການອອມເງິນບໍ່ໄດ້ຍາກເລີຍ ພຽງແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີວິໄນກັບຕົວເອງ ຫຼື ລອງໃຊ້ເທັກນິກຕົວະຕົວເອງໃຫ້ມີເງິນເກັບກັນ ແຕ່ຈະເຮັດແບບໃດແດ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ