Tag: ຂາຍຍ່ອຍ

ຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍຕ່າງກັນແບບໃດ?
blog-finance

ຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍຕ່າງກັນແບບໃດ?

ຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍຕ່າງກັນແບບໃດ?
ຫຼາຍຄົນເຄີຍສົງໃສຄືກັນບໍ່ວ່າ ເວລາໄປຊື້ເຄື່ອງຈະມີຄຳວ່າຂາຍສົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ ສອງຢ່າງນີ້ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ແລ້ວຜູ້ບໍລິໂພກແບບເຮົາເໝາະສົມກັບການື້ສິນຄ້າແບບໃດ ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຄຳຕອບມາຝາກກັນ